låda 4 med frukt

Artikelnummer: 1360


Samma produkter som i låda 3, men mindre mängd.