Biodynamisk odling

På våra produkter hittar du både luomu märket som står för ekologiskt odlat och demeter märket som står för biodynamiskt odlat. Vi följer alltså reglerna för ekologisk odling +en del regler som därutöver gäller för biodynamiska odlare.

 

MÅLSÄTTNING
Den biodynamiska odlingens målsättning är:

Att bevara jordens bördighet för framtiden
Att höja växternas motståndskraft mot sjukdomar och skadedjur
Att producera livsmedel med bästa möjliga smak, näringskvalitet och hållbarhet

 

DETTA UPPNÅS GENOM:

Komposttillförsel ,växtföljd, kvävefixerande växter
Naturmedel som nässelvatten, åkerfräken m.m.
Biodynamiska preparat (består av medicinalväxter, kogödsel, kisel)

I ekologisk och biodynamisk odling används ingen konstgödsel, inga kemiska bekämpningsmedel,
inget genmanipulerat förökningsmaterial.

Vill du veta mer om biodynamisk odling? Gå till www.biodyn.fi